Ledende entreprenør på fjellarbeid

- Vi kan fjellsaging og bistår med vår kunnskap

Østlandets ledende entreprenør på fjellarbeid

- Vi kan fjellsaging og bistår med vår kunnskap

Østlandets ledende entreprenør på fjellarbeid

- Vi kan fjellsaging og bistår med vår kunnskap

Østlandets ledende entreprenør på fjellarbeid

- Vi kan fjellsaging og bistår med vår kunnskap

Fjellsaging får frem strukturen i fjellet

Fjellsaging AS er et firma som endrer formen på fjell med forskjellig sageutstyr.
Vi holder til i Skien, men utfører oppdrag i store deler av Øst- og Sørlandet etter avtale.

Fjellsaging gir deg mulighet til å tenke helt nytt når du skal utforme eller forbedre en hustomt eller et uteareal. Det er mulig å forme fjellet slik du vil ha det, og få frem fargene og den vakre strukturen i fjellet, slik en saget overflate vil gi. En slik skånsom måte å dele fjell på (sprengning ødelegger fjellet) gir deg mulighet til å bruke grunnfjellet aktivt i konstruksjoner, murer, plattinger osv. 

Det er ingen alternativ til saging. Ingen annet teknikk gir deg det saging gir.

Fordelen med sagingen er:

  • Kan gjøres i alle vinkler etter ønske.

  • Kan gi et fantastisk og helt unikt resultat.

  • Saging er skånsomt og lager ikke sprekker.

  • Ingen fare for skade på andre konstruksjoner.

  • Kan brukes på fjell, betong, armert betong og stål.

  • Saging ødelegger ikke grunnfjellet, men "former" det.

  • Sageflaten kan brukes som gulv eller vegg/bærevegg.

  • Man kan sage helt inntil eksisterende konstruksjoner.

  • Etter saging kan fjellet fjernes på vanlig måte eller med kiling/fjellsprekk.

  • Kan gjøre en sprengningsjobb tryggere ved at grunnfjellet separeres før sprengning.

Våre fjellsagingstjenester

Fjellknaus utenfor hus saget bort

Sage i fjell

Fjellsaging med planker i stabel

Splitte fjell

Lys på fjellvegg som er sagd

Sikre fjell

Mann i lift borer hull i mur

Kjerneboring

Boring av hull i fjell

Boring i fjell

Sagblad i mur

Betongsaging

Sort plastrør gjennom fjellet

Legge rør og kabler i fjell for å unngå å sprenge grøfter

* Vi borer opp til 70 meter i alle retninger, med diameter 50-130 millimeter og opp til 20 meter med 165 millimeter.

Om oss

Hvem er vi

Fjellsaging AS holder til i Skien og ble opprettet i 2013. Vi er spesialister på fjellsaging, betongsaging, boring og kjerneboring samt rør- og kabellegging i fjell.

Hva gjør vi

Vi endrer strukturen i fjellet ved å sage, skjære og bore. Vi påtar oss både små og store oppdrag. Vi ønsker å gi deg steinformasjonen du hadde sett for deg.

Hvor er vi

Vi er stasjonert i Skien, men påtar oss oppdrag både på Sørlandet og Østlandet etter avtale.

Ønsker du å endre på fjellformasjonen eller legge kabel gjennom fjell?

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat.

Fjellsaging AS

Nedre Kongerød 20,
3737 Skien

Kontaktperson
Tom Lund
Driftsleder

Tlf: +47 989 99 990
E-post: tom@fjellsaging.no